Čtvrtek 8. prosince

I padl Jozue tváří k zemi, klaněl se a otázal se: "Jaký rozkaz má můj pán pro svého služebníka?"
Joz 5,14


Blaze těm, kteří slyší Boží slovo a zachovávají je.
L 11,28


Když vojáci přijímají rozkazy od svých velitelů, tak přitom v pozoru salutují. Jozue se však před Jerichem ocitl tváří v tvář veliteli úplně jiné kategorie. Najednou proti němu stál muž s taseným mečem a představil se mu jako velitel Hospodinova zástupu - anděl. Jozue poznal, že se spolu s Božím lidem stali součástí mnohem většího vojska, a padl před tímto velitelem tváří k zemi. Na Jozuovi vidíme, že člověk může vyslechnout a splnit rozkaz od Pána - k odevzdání svého života Bohu a jeho záměrům - jen s postojem skutečné úcty. A podle všeho je uposlechnutí tohoto rozkazu rozhodující záležitostí. Blaze nám, když tento rozkaz bereme vážně a skláníme se před Pánem jako jeho služebníci.
Pane, děkuji ti, že mě dnes znovu zveš k sebeodevzdání a dáváš mi sílu stát ve službě tobě a tvému království.

2K 5,1-10 * Iz 63,7-16

Čtení na 8. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.