Čtvrtek 16. května

Sláva tohoto nového domu bude větší nežli prvního, praví Hospodin zástupů. A na tomto místě budu udílet pokoj, je výrok Hospodina zástupů.
Ag 2,9


Aby skrze něho a v něm bylo smířeno všechno, co jest, jak na zemi, tak v nebesích - protože smíření přinesla jeho oběť na kříži.
Ko 1,20


Když v roce 2001 spadla "dvojčata" Světového obchodního centra v New Yorku, ozvaly se brzy hlasy, že na stejném místě vyroste ještě vyšší a slovutnější mrakodrap. Už se na tom pracuje. Podobné hlasy zaznívají nezřídka nad mnoha ruinami jako slova nezkrotné hrdosti, naděje a odhodlání.
I Aggeovo proroctví zní nad troskami. Ano, trosky jsou vždy zároveň výzvou k novému a lepšímu začátku. Známé heslo "krize znamená příležitost" je jistě dobrým povzbuzením. Jen kdyby o každém lidském odhodlání, o každé nové stavbě platilo to, co řekl Hospodin o svém novém chrámu: "Na tomto místě budu udílet pokoj."
Bože, když dnes budu pracovat na nových věcech, dej, ať slouží šíření tvého pokoje ve světě. Amen.

Sk 1,12-26 * Sk 2,29-36

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.