Čtení na 16. května 2011

Nauč nás počítat naše dny, abychom v srdci zmoudřeli.
Ž 90,12 B21


Proto Kristus umřel i ožil, aby se stal Pánem i mrtvých i živých.
Ř 14,9


Čas, který je každému člověku zde na zemi svěřen, je omezený. Nikdo z nás dopředu neví, kolik ho bude mít. A není nejdůležitější, kolik let zde prožijeme, ale jak je prožijeme. Nezáleží tedy na kvantitě, nýbrž na kvalitě. Ježíš Kristus svůj život zde na zemi ukončil v poměrně mladém věku, a přesto stihl vykonat úžasné dílo a dokončit své poslání. To proto, že nežil pro sebe, ale žil podle Božího plánu. Vykupoval svěřený čas. Každý den, ano i každá minuta, je Božím darem. A jednou bude každý z nás vydávat počet Bohu z toho, jak se svěřeným časem hospodařil. Prosme spolu s žalmistou Boha o zodpovědný přístup ke svěřenému času.

Ř 1,18-25 * 2S 6,1-23

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.