Čtení na 16. května 2012

Navrať nás k sobě, Hospodine, ať se vrátíme! Obnov naše dny, ať jsou jako dřív!
Pl 5,21 B21


Co myslíte? Má-li někdo sto ovcí a jedna z nich zabloudí, nenechá těch devadesát devět na horách a nejde hledat tu, která zbloudila?
Mt 18,12


Obrácení není dílem člověka, ale Boží milostí, která nám je dána. On je ten, kdo nás šel hledat, když jsme byli ztraceni, ještě dříve než jsme začali hledat my jeho. I naše touha setkat se s ním je v nás probuzena z jeho milosti. A stále se můžeme modlit za to, aby v nás tuto touhu obnovoval, jinak bychom od něj lehce odcházeli a znovu bloudili. Život ve víře nemá být jednou nahoře, podruhé dole a tak stále dokola, jak to mnozí mají ve zvyku. Následování Ježíše je neustálý růst a duchovní zralost, která se kromě jiného projevuje stálostí, bez výkyvů pod vlivem okolností. Nechť Bůh obnovuje každý den náš život.

L 11,1-4 * 2Tm 2,14-26

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.