Středa 16. května

Hospodin je ke všem dobrotivý, nade vším, co učinil, se slitovává.
Ž 145,9


I samo tvorstvo bude vysvobozeno z otroctví zániku a uvedeno do svobody a slávy dětí Božích.
Ř 8,21


Hospodinovu dobrotivost zakoušíme každý den svého života, byť si to ne vždy uvědomujeme. Boží dobrotivost k nám se projevila především tak, že se nám v Ježíši Kristu Bůh dal poznat jako náš Spasitel. Otázkou je, nakolik jsme za to vděčni. Nevděk nevládne jenom světem, ale i námi křesťany. Naše modlitby většinou nabírají na intenzitě, když se dostaneme do problémů, když nás postihne nějaké neštěstí. Vůči Bohu to rozhodně není fér. Jak začínáme svůj den? Neměli bychom především poděkovat za veškeré projevy Boží milosti a teprve potom prosit? Ještě že je tu to Boží slitování nad námi.
Nebeský Otče, děkuji, děkuji, děkuji…

Iz 32,11–18 * Žd 8,1–13

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.