Úterý 16. května

Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin, daruji spásu tomu, proti němuž svévolník soptí.
Ž 12,6


Což teprve Bůh! Nezjedná on právo svým vyvoleným, kteří k němu dnem i nocí volají, i když jim s pomocí prodlévá?
L 18,7


Pro útlak ponížených, pro sténání ubožáků teď povstanu, praví Hospodin slovy žalmisty. Hospodin tak reaguje na žalmistovo volání o pomoc. To se děje v čase, kdy na sebe svévolníci lživými slovy a neurvalostí strhávají pozornost, v čase, kdy se zdá, že se vším dobrým je konec; zbožný člověk projeví potřebu Hospodinovy podpory a ta přichází. Vždyť on se hlásí k těm, kteří k němu volají, on dává svým věrným spásu, záchranu a východisko. Kde všude my dnes vidíme vládnout svévoli? A voláme do těchto situací Hospodina?
Otče, děkujeme ti, že k tobě smíme volat a ty nám odpovídáš. Prosíme tě, vyváděj všechny sténající z utrpení a dávej nám poznat, kde i my můžeme pomáhat.

1S 16,14-23 * Sk 1,15-26

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.