Čtení na 16. května 2015

Jen se bojte Hospodina a věrně mu služte celým srdcem. Hleďte, co velikého s vámi učinil.
1S 12,24


On se za nás obětoval, aby nás vykoupil ze všeho hříchu a posvětil za svůj vlastní lid, horlivý v dobrých skutcích.
Tt 2,14


Bojme se Hospodina. Máme před Hospodinem skutečnou bázeň? Nebo je nám natolik vzdálený tam někde v nebi, že si s jeho přítomností hlavu až tak nelámeme? A proč vlastně, máme dost svých vlastních starostí a problémů, a k tomu si přibírat starosti, jak vypadat před Bohem. Ale to přece nemusíme, neboť on pro nás učinil obrovské věci a jednou z nich je, že nám daroval pokoj. Onen vnitřní a blažený pokoj, který nám nikdo ve světě nenabídne. Pokoj, který nás učí pravé pokoře, láskyplné věrné službě bratřím a sestrám i ostatním bližním a nakonec i pravé bázni Boží. Bázni, v níž vše kolem umlká, mnohdy i naše rozrušené nitro.
Pane, do tvých rukou se odevzdáváme se svými strachy a obavami....

Ef 6,18-24 * Fp 2,5-11

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.