Pondělí 16. května, Svatodušní pondělí

Řeknu: Toto je můj lid. A oni řeknou: Hospodin je můj Bůh.
Za 13,9


Vždyť jste "bloudili jako ovce", ale nyní jste byli obráceni k pastýři a strážci svých duší.
1P 2,25


Hospodin nám předkládá krásné vyznání lásky: "Toto je můj lid!" Co tím vyznáním říká? Směrem k satanu a jeho démonům vyhlašuje svou autoritu a svůj nárok. Jsme Hospodinovi, proto na nás síly temnoty nemají nárok. Ježíš za nás zaplatil výkupné, proto plni pokoje smíme vyznávat: "Hospodin je můj Bůh!" Směrem k nám vyznává svou lásku. K našim srdcím doléhají podobná slova lásky, jaká slyšel i Ježíš při svém křtu: "Toto je můj Syn." Ono prosté slůvko "můj" je doslova nabito Boží láskou, jež tryská k nám. Proto plni vděčnosti a s ústy otevřenými v němém úžasu svými srdci vyznáváme Hospodina jako našeho Boha i uprostřed nejedné trýzně, trápení, malomyslnosti...
Otče, v Pánu Ježíši Kristu vyznáváme, že jsme tví, a prosíme, abys nás ujišťoval o hloubce své lásky.

Mt 16,13-19 * 1K 12,4-11 * Ž 150

Čtení na 16. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.