Úterý 10. září

Co vysloví Hospodin, jsou slova ryzí, stříbro přetavené do kadlubu v zemi, sedmkráte protříbené.
Ž 12,7


Zůstanete-li v mém slovu, jste opravdu mými učedníky. Poznáte pravdu a pravda vás učiní svobodnými.
J 8,31b-32


Slova se na nás hrnou z rozhlasu, televize, z počítače, knih, je jich spousta a zaplavují nás tak, že už je všechna ani nemůžeme vnímat. A podobně my povídáme a povídáme, někdy je to proto, abychom dali lidem najevo, že tu jsme, někdy proto, abychom nemuseli myslet... Slova ztrácejí hodnotu. Co by se vlastně stalo, kdyby zůstala nevyslovena? Jak zdůvodníme my křesťané, že Boží slovo je jiné, velmi cenné, že má význam? Co vysloví Bůh, je ryzí, spolehlivé, neobsahuje žádné podezřelé příměsi.
Kdyby Bůh neřekl, nebyl by stvořen svět. Nemluvili by proroci, neměli bychom Písmo, nebyl by Boží lid, nebyli bychom my křesťané. Změnilo by se něco, kdybych nebyla křesťanka?
Děkuji ti, Pane Ježíši, žes Boží slovo dosvědčil na kříži a že má moc mě osvobodit. Amen.

1Tm 6, (3-5)6-11a * Neh 8,1-18

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.