Sobota 9. listopadu

Hospodin sehnuté napřimuje.
Ž 146,8b


Řekli si spolu: "Což nám srdce nehořelo, když s námi na cestě mluvil a otvíral nám Písma?"
L 24,32


Hospodin sehnuté napřimuje, ale jak poznali učedníci cestou do Emaus, často jinak, než by člověk čekal. Nefunguje to nijak automaticky. Ne vždy napřimuje Hospodin tak, jak bychom si to představovali. Žalmistovo slovo je ale vyznáním člověka, který něco takového prožil. A dost možná, že to prožil způsobem hodně překvapivým. Velmi často je to totiž tak, že člověk Boží napřímení pozná až po nějakém čase a možná v něčem, co tak na první pohled vůbec nevypadalo. To ovšem znamená, že i když my žádný Boží zásah nevidíme a nevnímáme, ještě z toho nevyplývá, že Bůh nezasáhl. To bylo nakonec i jásavé poznání učedníků ve vsi Emaus: v Kristu se tehdy stalo něco, co platí. Co platí i pro ty, kteří jsou stále ještě sehnutí. Protože i ty Hospodin v Kristu napřimuje. A pokud se to ještě neprojevilo, jednou se to projevit musí.
Hospodine, daruj nám otevřené oči pro tvé působení ve světě a sílu vytrvat. Amen.

2Pt 3,13-18 * L 16,19-31

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.