Pátek 6. prosince

Panovník Hospodin dal mi jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci.
Iz 50,4


Časně ráno, ještě za tmy, vstal a vyšel z domu; odešel na pusté místo a tam se modlil.
Mk 1,35


Dnes slyšíme, že Božím učedníkem se člověk nestává svou mimořádnou zbožností, kázní a pílí - ale milostivým působením Božím. Proto Bohu díky, že můžeme i my, i ty i já, podepřít někdy slovem někoho unaveného. A že v ruchu každodennosti zase uslyšíme a chceme slyšet jeho jemný a tichý hlas. Ale potřebujeme k tomu stále sledovat i Pána Ježíše. Vždyť i on, milovaný syn Boží, než nastal nový den jeho náročné služby lidem, "vstal časně ráno, ještě za tmy, a vyšel z domu, odešel na pusté místo a tam se modlil". Poodešel stranou z domu lidí a služby, aby prosil o jazyk a uši učedníků.
Hospodin dává i tobě jazyk a uši učedníků, abys mohl unaveného podpírat slovem a aby ses v ruchu dne stal vnímavým k jeho tiché vůli - ale na tobě je, abys o to stál a prosil.
Dobrý Bože, pomoz mi vycházet ti zavčasu vstříc v modlitbách, když i mně chceš dávat slova i sluch svých učedníků. Amen.

Mt 27,27-30 * Za 3,1-10

Čtení na 6. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.