Čtení na 6. prosince 2011

Kdo chodí v temnotách, kde není žádná záře, ten ať doufá v Hospodinovo jméno.
Iz 50,10


Ježíš mu řekl: "Co chceš, abych pro tebe učinil?" Slepý odpověděl: "Pane, ať vidím!"
Mk 10,51


Miloš Kopecký si jednou zapsal do deníku: "Prožil jsem v poslední době opět fázi nejtěžší deprese, nelidská muka. Jen jsem ležel a civěl do stropu, v srdci nekonečnou úzkost a žal, ústa vyprahlá. A co bylo vskutku nejhorší - únava, únava, neschopnost vstát a dojít na záchod. Jediná útěcha: existuje smrt! Jen jsem se děsil, aby při mé smůle, snad přece jen neexistoval nějaký posmrtný život!" Děsivá představa budoucnosti bez Krista. Každý však může přijít ke zdroji života a získat nový smysl svého bytí, naději, která nezahanbuje, radost, která nevysychá, pokoj, který převyšuje lidský rozum a Ducha, který nás zmocňuje k dobrým skutkům a schopnost žít vítězně každý den svého života. Slyšíš ten nádherný hlas Ježíše Krista, který se vemlouvá: "Co chceš, abych udělal?" On může změnit tvou děsivou bezradnost, prázdnotu či beznaděj! Co mu odpovíš?

Zj 2,12-17 * Iz 43,1-7

Čtení na 6. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.