Čtení na 11. září 2015

V onen den se mnoho pronárodů přidruží k Hospodinu. Stanou se mým lidem.
Za 2,15


Vždyť je jeden a týž Pán všech, štědrý ke všem, kdo ho vzývají.
Ř 10,12


Bůh je štědrý a rád ze sebe dává, když je zájem. Deklaruje, že je připraven přijmout k sobě kohokoli, nedělá rozdíly mezi lidmi, nikoho předem nevylučuje ze společenství se sebou samým. Žádné etnikum, pohlaví, povolání ani žádný stav není "mimo hru". Přijde den, kdy bude jméno Hospodin oslaveno tím, že k sobě, pod svá mocná křídla přivine všechny zachráněné, každého, kdo se za něj nestydí. Nebude to násilné porobení, ale slavné sjednocení jeho dětí ze všech koutů země. Sami přijdou, přidruží se k němu a tím bude zpečetěna jejich jednota v něm. Jeden sbor má ve své hlavičce slogan "Jsme Boží otevřená rodina". Kéž by každá denominace a každý sbor, každý Bohem zachráněný jednotlivec sebe vnímal jako spolu s druhými přidruženého k Hospodinu. Kéž bychom sjednocováni v jeho jménu v praxi hojněji zakoušeli tu jednou dokonalou jednotu Božího lidu.
Pane, sjednocuj svůj lid po celé naší zemi i napříč národy a žehnej mu.

J 13,31-35 * Mt 17,1-13

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.