Čtení na 4. prosince 2015

Ponížen bude zpupný pohled člověka, sehnuta bude lidská povýšenost; v onen den bude vyvýšen jedině Hospodin.
Iz 2,11


Bůh nikomu nestraní.
Ř 2,11


Tvrdá slova nám tu dnes zaznívají z úst proroka Izajáše, přece však aktuální: vždyť všechny velké postavy křesťanství volají od pradávna k pokoře, ke sklonění se před Bohem, k vyprázdnění vlastního jáství a sobectví, aby to mohl být Bůh, kdo mě naplní; ovšem stejně tak může jeden každý z nás seznat, že je na naší straně spíše sobectví a pýcha (ne nadarmo podle mnoha teologů největší hřích). Advent je dobou, která vyloženě zve k pokání; zkoumejme tedy vlastní nitro... Zmínka o vyvýšení Hospodina pak pro nás nemá být slovem trestu, nýbrž slovem radosti.
Hospodine, tebe vyvyšuji i nad svým vlastním životem.

Mt 27,27-30 * Iz 43,1-7

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.