Pondělí 15. srpna

Oči Hospodinovy jsou na každém místě, pozorně sledují zlé i dobré.
Př 15,3


Království nebeské je jako síť, která se spustí do moře a zahrne všecko možné.
Mt 13,47


Dnešní přísloví nás upomíná na to, co teologie obvykle nazývá vševědoucností Boží: Bůh se ukazuje jako ten, kdo nejenže vše vidí, ale i ten, kdo hned umí posoudit morální hodnotu lidských činů, zda jde o konání dobra anebo o hřích. Tahle dokonalá Boží znalost důsledků našeho lidského jednání však neznamená, že by Bůh byl největším špehem - Bohu totiž nejde o něj samotného a jeho prospěch, nýbrž o nás a naši spásu...
Nový zákon věc dokresluje známou evangelijní rybářskou terminologií - metaforou Božího království coby vlečné sítě, přičemž důraz zde není dán na kvalitu vytahovaného (zachraňované hříšníky), ale na sám fakt vytahování (spásy).
Díky, Pane, že o nás víš.

Mt 7,27-34 * Mk 8,34-9,1

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.