Úterý 15. srpna

V soužení jsi volal a já jsem tě bránil.
Ž 81,8


Přijde k němu malomocný a na kolenou ho prosí: "Chceš-li, můžeš mě očistit." Ježíš se slitoval, vztáhl ruku, dotkl se ho a řekl: "Chci, buď čist." A hned se jeho malomocenství ztratilo a byl očištěn.
Mk 1,40-42


Vrána k vráně sedá. Snad proto si zvolil jako kamaráda spolužáka, který také té výšky moc nepobral - a svalová hmota byla ještě kdesi na cestě. Zatímco během hodiny se učili písmenka, o přestávkách probíhal kurz přežití. Během jedné přestávky zaslechl, že jeho parťák právě prochází kurzem, a ne zcela úspěšně. Jako hrdina odložil svačinu, vykasal si rukávy a se spravedlivým hněvem se vyřítil na chodbu. Než stačil rozhodným hlasem dopovědět: "Co je to tady!", už mu něčí pěst přistála na tváři a zub, kterým ještě před chvílí ukusoval chleba od maminky, se válel na dlažbě. Bránit někoho občas bolí.
Pane Ježíši, díky, že mne bráníš a dal jsi za mne mnohem víc než jeden zub.

Ef 5,15-20 * Sk 24,1-21

Čtení na 15. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.