Sobota 10. září

Přemohly mě nepravosti, našich nevěrností jenom ty nás zprostíš.
Ž 65,4


Avšak celník stál docela vzadu a neodvážil se ani oči k nebi pozdvihnout; bil se do prsou a říkal: "Bože, slituj se nade mnou hříšným."
L 18,13


Každý den se díváme do zrcadla, pozorujeme svůj zevnějšek. Hned vidíme každou špínu, každou skvrnu na tváři. Každý den máme k dispozici i duchovní zrcadlo - Bibli. Podobně jako v zrcadle vidíme v Bibli svůj duchovní stav. Při pohledu do tohoto zrcadla žalmista konstatuje svoji prohru: "Přemohly mě nepravosti, v boji s hříchem jsem prohrál." Smutné zjištění pro začátek nového dne. Tím ale náš dnešní verš nekončí. Nemusíme vstoupit do nového dne s trudnou myslí. Když si uvědomíme svůj stav, když nebudeme s hříchem bojovat sami, když se necháme očistit krví Beránka, potom můžeme radostně vykročit do nového dne.
Pane Ježíši, vyznávám ti svoje hříchy, zbav nás našich nevěrností. Bože, slituj se nade mnou hříšným.

Mk 12,41-44 * Jr 14,1-16

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.