Neděle 11. září, 16. neděle po Trojici

Ty jsi byl má pomoc, neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.
Ž 27,9


Jeho vůle jest, abych neztratil nikoho z těch, které mi dal, ale vzkřísil je v poslední den.
J 6,39


Ve chvílích zkoušek si podle žalmisty máme připomínat Boží pomoc, Boží vedení a vyslyšení modliteb v našem životě. Často teprve s odstupem času pochopíme, jak nás Bůh vedl, jak nás těžké chvíle k němu ještě více přiblížily. Pán byl až dosud mou pomocí - na tom mohu stavět. To mi dává důvěru v Boží vedení i v budoucnosti. Neznáme budoucnost, ale můžeme s důvěrou vložit svoji ruku v ruku Pánovu. Neboť jeho vůle jest, aby neztratil nikoho. V tento den často z médií slyšíme, že svět se po 11. září 2001 změnil, že už není takový, jaký byl předtím. Ale náš Bůh se nemění. On je stále stejný! Vždyť Bůh řekl: "Nikdy tě neopustím a nikdy se tě nezřeknu" (Žd 13,5b).
Pane náš, děkujeme ti za vedení v našem životě, za tvou pomoc a vyslyšení modliteb. Neodvrhuj mě a neopouštěj, Bože, moje spáso.

J 11,1-3.17-27(41-45) * 2Tm 1,7-10 * Ž 140

Čtení na 11. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.