Pondělí 10. září

Já jsem s tebou, abych tě spasil a vysvobodil, je výrok Hospodinův.
Jr 15,20


Vaše srdce ať se nechvěje úzkostí! Věříte v Boha, věřte i ve mne.
J 14,1


Ústy proroka Jeremjáše k nám promlouvá Hospodin a slibuje nám svobodu a spásu. Ne poprvé a ne naposledy nám připomíná, že je jediný, kdo nás může a chce spasit. Že na nás čeká. Ano, míč je na naší straně. To my musíme otevřít oči i srdce a přijmout ho. On nás přijal už dávno. Vždy tu byl a je pro nás. Ať máme strach, ať jsme šťastni, ať jsme na pochybách, nebo jsme si jisti svou cestou, ve zdraví i v nemoci, ať máme vztek, nebo jsme opojeni láskou. Hospodin je neustále tady a stále dokola nám opakuje, že je tu pro nás, vždy čeká. Na co? Až se my konečně rozhodneme, že chceme tu svobodu a spásu, kterou nám nabízí.
Náš Stvořiteli, dej, ať tebe i druhé přijímáme tak, jako ty přijímáš nás; kéž i my dáváme druhým nové šance.

Fp 4,8–14 * Abk 2,4–20

Čtení na 10. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.