Neděle 4. prosince, 2. adventní neděle

Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě pokojem.
Nu 6,26


Bůh naděje nechť vás naplní veškerou radostí a pokojem ve víře.
Ř 15,13


Čteme si dnes sice jen jednu třetinu áronského požehnání, ale myslím, že tu nejdůležitější či vrcholnou. Jestli Hospodin k tobě dnes obrátí svou tvář, dá se ti třeba nově poznat či ti něco zjeví ze své vůle, tak to bude vyplněním tohoto požehnání. Poznáš, že jsi v jeho péči a pod jeho ochranou. A to ti přinese pokoj. Nebude to však jen tvůj vnitřní klid, ale také smíření s lidmi, soulad v rodině, harmonie a život podle Boží vůle. Prostě šálóm.
Ať Hospodin ti žehná a chrání tě, ať Hospodin rozjasní nad tebou svou tvář a je ti milostiv...

L 21,25-33 * Jk 5,7-8 * Ž 68,1-19

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.