Úterý 14. března

Byl jsi záštitou slabého, v soužení záštitou ubožáka, útočištěm před přívalem i stínem v horku. Dech ukrutníků je jak příval na zeď.
Iz 25,4


Kdo nás odloučí od lásky Kristovy? Snad soužení nebo úzkost, pronásledování nebo hlad, bída, nebezpečí nebo meč? ... Ale v tom ve všem slavně vítězíme mocí toho, který si nás zamiloval.
Ř 8,35.37


Jako během bouře tluče proti zdi příval deště, tak nás mohou bít síly zla - odrazí se však od štítu Boží ochrany. Takové zaslíbení máme pro dnešek. Ale zřejmě i pro zítřek a každý další den. V našem verši totiž čteme, že za úplně opačného počasí, během výhně jako uprostřed léta, nám chce být Hospodin stínem. Milý čtenáři, nezoufej, pro Hospodina není bezvýchodná situace ani počasí, před kterým by nemohl člověka ochránit ke své chvále a k našemu prospěchu. Cítíš na sobě dech nepřítele? Kristus nad ním zvítězil na kříži. Protivník tě nesmí zastrašit pastí hříchu ani tmou smrti. Smrt a vzkříšení tvého Spasitele jsou tvým útočištěm. Jsi pokřtěn/a v jeho jméno, tvá ochrana je v jeho krvi, prolité za tebe na kříži.
Děkuji ti, Bože, že jsi mým štítem. Když kráčím s tebou, cítím se bezpečně.

Jb 2,1-10 * Lv 25,1-12

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.