Pondělí 14. března

Lépe utíkat se k Hospodinu, než doufat v člověka.
Ž 118,8


Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas.
Žd 4,16


Na první pohled to vypadá jako samozřejmost, obecně platná moudrost starověkého žalmisty. Moudrost, kterou rádi potvrdíme v situaci, kdy nás nějaký člověk zklamal. Ale to přece nejsou všechny situace, jsou i takové, že doufáme v pomoc člověka a nejsme zklamáni. Doufat v člověka není zakázáno. Jen se říká, že utíkat se k Hospodinu je lepší. Spolehlivější, bezpečnější. Jeho srdce je nekonečně širší než kterékoli srdce lidské. A jeho dům otevřený pro ty, kdo hledají azyl před útoky světa nebo i vlastního nitra.
Děkuji ti, Hospodine, žes mi nabídl a poskytl útočiště ve svém slovu.

Ef 2,11-16 * J 17,1-8

Čtení na 14. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.