Pondělí 22. května

Zorejte si úhor, nesejte do trní!
Jr 4,3


A nepřizpůsobujte se tomuto věku, nýbrž proměňujte se obnovou své mysli, abyste mohli rozpoznat, co je vůle Boží, co je dobré, Bohu milé a dokonalé.
Ř 12,2


Po dobách bezpečí a blahobytu přijde čas strádání a utrpení. Prorok varuje před Božím hněvem. A tváří v tvář nejistotě, hrozbě rozvratu a zkázy tlumočí Boží výzvu. Málokdo z nás je zemědělcem. Ale úhor je v našem srdci. Jeho tvrdost potřebuje zkypřit, aby dokázalo přijmout déšť požehnání v Božím slovu. Ať nese ovoce pokoje, přátelství, respektu, solidarity. Lásky. I z evangelia víme, že mezi trním nic nevzejde. Prorocké slovo promlouvá v časech krize. Jeremjáš varuje před hrozbou ze severu. Kolik dnešních hlasů si činí hlučně nárok na prorockou platnost. Na nás je, abychom nepřeslechli Boží hlas. Může být někdy velice tichý.
Pane, pokorně prosíme, dávej nám svého Ducha! My sami nerozpoznáme, co je Boží vůle, dokud nežijeme z jeho moci.

Mk 1,32-39 * Sk 2,42-47

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.