Čtení na 22. května 2015

Ty však budeš jásat k chvále Hospodina, budeš se chlubit Svatým Izraele.
Iz 41,16


A tak, bratři moji, radujte se v Pánu. Psáti vám stále totéž mně není zatěžko a vám to bude oporou.
Fp 3,1


V dnešní době je nedostatek radosti. Když někdo jásá, jásá nejspíše nad svými vlastními úspěchy. Máme právo se radovat nad dobrými událostmi svými i našich bližních. V textu však vidíme, že máme jásat k chvále Hospodina a chlubit se Svatým Izraele. Jsme opakovaně vyzýváni, abychom se radovali ze spasení, které nám bylo z milosti darováno. Chlubme se Kristovým křížem, na kterém nám vydobyl odpuštění hříchů. A chvalme Boha, jásejme před naším nebeským Otcem, že nás učinil skrze Syna svými dětmi. Poznejme důležitost Hospodina v našem každodenním životě a choďme po jeho cestách.
Bože, Hospodine, děkuji za tak veliký a vzácný dar, za tvého Syna Ježíše Krista. Prosím o tvou radost v mém životě, aby moje radost byla plná.

J 19,25-27 * Fp 4,1-9

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.