Úterý 22. května

Byl jsem vyčerpán, a dopřál mi zvítězit.
Ž 116,6


A tak se budu raději chlubit slabostmi, aby na mně spočinula moc Kristova.
2K 12,9


Kdyby existoval Bůh, tak by to nedopustil. Toto zaklínadlo je slyšet leckdy, když se děje něco, co se vymyká lidskému chápání. Je v rozporu s ustanoveními Desatera Božích přikázání. Současně vyjadřuje pohrdání mluvčího. Je výsměchem, narážkou na Boha i na křesťana: Bůh není, protože jinak by se to a to nestalo. Sem se nenechme dotlačit. Desatero není od Boha pro Boha, ale od Boha pro nás. Křesťany z nás nedělá to, že žijeme v tzv. křesťanském světě, ale právě a jenom to, že věříme v Boha, v oběť jeho Syna, že respektujeme Desatero v každodenním životě. Přiznáváme svou slabost, a on nás každého jednotlivě nechá vírou vítězit. A protože tato víra jednotlivců upadá, žijeme ve světě takřka nekřesťanském.
Hospodine, dávej mi poznat, jak jsem sláb, a dopřávej mi vítězit pouhou vírou v tebe.

1K 14,1–5.27–40 * Žd 10,1–18

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.