Středa 22. května

Stezku života mi dáváš poznat; vrcholem radosti je být s tebou, ve tvé pravici je neskonalé blaho.
Ž 16,11


Šimon Petr mu odpověděl: "Pane, ke komu bychom šli? Ty máš slova věčného života."
J 6,68


Životní postoje člověka bývají motivovány různými podněty. Tyto podněty mohou být krátkodobé s důrazem na momentální situaci, či dlouhodobé, směřující k vytyčeným cílům, nebo soustředěné na určitý zdroj uspokojení, bez ohledu na časové rozpětí. Můžeme říci, že koncentrace jen na jedno pojetí životního soustředění přináší jen část uspokojení a do jisté míry znehodnocuje některé fáze života. Autor citovaného žalmu konstatuje, že našel plnost v Bohu. Každodenní stezka, cíl, ke kterému směřuje, i zdroj blaha mají společného jmenovatele. Je jím Bůh, který je nad časem, má absolutní vhled do záležitostí našeho života, rozumí mu a cítí s námi. Apoštol Petr konstatuje, že nic lepšího než blízkost Ježíše neexistuje.
Dej nám, Ježíši, slyšet svůj hlas zvoucí k následování! Amen.

Sk 8, (9-11)12-25 * Sk 3,11-16

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.