Středa 22. května

Je to Hospodin, v něhož jsme skládali naději, budeme jásat a radovat se, že nás spasil.
Iz 25,9


Pochválen buď Hospodin, Bůh Izraele, protože navštívil a vykoupil svůj lid.
L 1,68


Pozná-li člověk Boží milosrdenství a spásu, vyzná a oslavuje Boží věrnost. Když člověk to, s čím počítá, čemu věří, pozná jako platné, pak jásá a raduje se. Za proroka Izajáše lid poznal, jak je Bůh zachránil před nepřítelem a právě v nouzi jim podal pomocnou ruku. Naděje je očekávání, že Bůh vykoná i dnes či zítra to, co již tolikrát vykonal. Zastane se svého lidu. Když takovou naději máme, pak můžeme jásat a stále se radovat. I když nám právě teče do bot.
Pane, navzdory neutěšenosti pořádků našeho světa nám daruj nadějný výhled. Dej, ať nenaříkáme a nestěžujeme si, ale dovedeme se radovat i jásat.

Ř 15,14-21 * 2S 17,5-23

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.