Čtení na 22. května 2011

Proč je má bolest trvalá a má rána nevyléčitelná a nechce se hojit? Stal ses mi tím, kdo jako by lhal, vodou nestálou.
Jr 15,18


Ale doufáme-li v to, co nevidíme, trpělivě to očekáváme.
Ř 8,25


O bolesti nebo nevyléčitelné nemoci nemluvíme rádi. Utrpení se bojíme. Ale utrpení a bolest nás zkoušejí. Nejeden člověk se dlouhým utrpením dostává do duchovní krize a je pak v pokušení vytratit se z Boží přítomnosti. Náš nepřítel satan je vždy nablízku, aby utrpení využil a vzbudil v nás nedůvěru vůči Bohu: "Je-li Bůh dobrý a je láskou, proč to dopouští?" V ohni mnohého strádání je vždy nebezpečí, že se od Boha vzdálíme. Nechápeme totiž, že právě to může být jeho řečí k nám. Blahoslavený kdo pochopí tuto Boží výchovu a od Boha se nevzdálí. I bolest, nemoc a utrpení mají v našem životě totiž smysl. Je to čas, kdy Bůh s námi chce být o samotě a formovat nás.

Mt 11,25-30 * Ko 3,12-17 * Ž 108

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.