Neděle 22. května, neděle Svaté Trojice

Obyvatelé jednoho města půjdou do druhého a řeknou: "Pojďme si naklonit Hospodina, pojďme vyhledat Hospodina zástupů. Já půjdu také."
Za 8,21


A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě Ducha stanout před Otcem.
Ef 2,18


Dnešní verš nás vede k zamyšlení nad misií, konkrétně nám ve třech principech představuje jednu misijní metodu. Nejprve vidíme skupinu lidí, kteří vnímají osobní potřebu jít za Bohem, najít ho a naklonit si ho - a jdou druhým příkladem. Sami jsou rozhodnuti, že půjdou, a vlastně už vyrazili a jen zvou sousedy, aby se k nim přidali. Dále si můžeme všimnout, že ti, kteří zvou, nemají Boha v hrsti ani ve škatulce, ale sami jej jdou hledat. Nezvou druhé k tomu, aby si poslechli pár jednoduchých odpovědí a pouček pro život, ale zvou ke společné cestě hledání Boha. Nakonec je z kontextu patrné, že jde o období probuzení, tedy působení zvláštní Boží milosti v národě, kdy Bůh sám k sobě lidi neodolatelně láká.
Ježíši, chci tě hledat a zvát k této cestě své bližní, pomoz mi chtít, když nechci.

J 3,1-8(9-15) * Ř 11,(32)33-36 * Ž 145

Čtení na 22. května v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.