Úterý 10. října

Dobrořečil jsem Nejvyššímu a chválil jsem a velebil Věčně živého, neboť jeho vladařská moc je věčná.
Da 4,31-32


Boha je třeba víc poslouchat než lidi.
Sk 5,29


Tato slova chvály nezazněla z úst Davida ani Daniela, ale samotného babylónského krále Nebúkadnesara. Před několika lety zpíval jinou písničku. Oslavoval svoji slávu, moc a sílu. Jenže pak prošel tvrdou školou. Sedm let jej Bůh vychovával, byl vyhnán pryč od lidí a bydlel s polní zvěří. Když uplynulo těch sedm let, pozdvihl oči k nebi a z jeho nitra vytryskl chvalozpěv na oslavu Boha; už neoslavoval sebe, ale dobrořečil Věčně živému a chválil ho. Není to tak někdy i s námi? Jsme v pokušení budovat a oslavovat to svoje království a přitom zapomínáme, že jsme zcela závislí na Bohu. A tak Bůh někdy dopustí, aby ta naše království padala, abychom si uvědomili, že je tu pouze jedno království, které přetrvá do věčnosti.
Bože, Otče náš, nauč nás žít v neustálé pokoře a vědomí, že jen ty jsi svrchovaným Pánem a my jsme jen prach, ale zároveň že skrze víru v Ježíše Krista jsme i tvé milované královské děti.

Jk 1,1-6(7-11)12-13 * L 16,10-18

Čtení na 10. října v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.