Čtvrtek 9. listopadu

Hospodin mě poslal vyhlásit léto Hospodinovy přízně, den pomsty našeho Boha, potěšit všechny truchlící.
Iz 61,1.2


Naplnil se čas a přiblížilo se království Boží. Čiňte pokání a věřte evangeliu.
Mk 1,15


Lidé se mě ptají: "Proč věříš v Boha? Co ti to přináší? Vždyť je to jen berlička pro slabochy, kteří neumějí vzít svůj život do vlastních rukou." Co když se ale člověk sebevíc snaží, přesto však zjišťuje, že sám toho zmůže jen málo? Jeho sebedůvěra klesá a nastupuje "blbá nálada" - všechno je špatně, nemá smysl o něco usilovat, ti "mocní a špatní" vždycky zvítězí. To se věřícímu člověku stát nemůže - ví, že když se opravdu snaží, nikdy na to není sám, ví, že nakonec vždycky nastoupí Boží spravedlnost, ví, že království Boží je blízko - a stojí za to, každý podle svých sil a možností, o něj usilovat. Také to mi přináší moje víra.
Děkuji ti, Bože, že smím vědět, že nikdy na nic nejsem sama.

Lv 19,1-3.13-18 * Ez 33,21-33

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.