Pondělí 4. prosince

Hle, já stvořím nová nebesa a novou zemi. Věci minulé nebudou připomínány, nevstoupí na mysl.
Iz 65,17


Buďte jako lidé, kteří čekají na svého pána!
L 12,36


My lidé stále na něco nebo na někoho čekáme. Každý měsíc čekáme na mzdu nebo důchod, čekáme na výsledky u lékaře, čekáme na návštěvu příbuzných nebo přátel. Stále čekáme. Náš život je neustálým čekáním. My křesťané máme vyhlížet příchod Páně. Děláme to? Očekáváme den jeho příchodu? Posvátný čas adventu, čas očekávání příchodu Spasitele, je příležitostí přemýšlet o tom. Pán pro nás připravuje nové věci: nová nebesa a novou zemi. Není to nádherné? Mít v srdci naději, že všechno je teprve před námi, celá nádhera života s Hospodinem.
Díky, náš nebeský Otče, že pro nás tvoříš věci nové a že to vše, co je staré, pomine. Dej, ať žijeme v očekávání setkání s tebou. Vždyť k nám stále přicházíš.

1P 1,(8-9)10-13 * Za 1,1-6

Čtení na 4. prosince v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.