Pátek 9. listopadu

Kéž je Hospodin, náš Bůh, s námi, jako byl s našimi otci!
1Kr 8,57


Vezměte si za vzor ty, kdo pro víru a trpělivost mají podíl na zaslíbení.
Žd 6,12


Slova dnešního starozákonního hesla vyřkl král Šalomoun při slavnostním posvěcování chrámu. Mohli bychom říct, že to bylo v jednom z těch „lepších“ období izraelského národa. Královo srdce bylo ještě stále cele při Hospodinu, lid jej následoval, v zemi byl mír a všem se dařilo dobře. Šalomoun si dobře uvědomoval, jak dobré je být v Boží blízkosti a těšit se jeho přízni. Myslím, že nepotřebujeme mít Šalomounovu moudrost, abychom si to uvědomovali i my. Různé životní situace nás nutí uvědomit si svou zranitelnost. Nemáme své životy pevně v rukou. Může přijít nehoda, nemoc nebo námi nechtěný konflikt ve vztazích. A to ani nemluvím o přírodních katastrofách či válce.
Pane Ježíši, děkujeme ti, že můžeme v každé životní situaci hledat u tebe pomoc a že neodvrhneš nikoho, kdo k tobě s pokorou přichází.

1K 3,16–23 * Zj 20,7–10

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.