Čtení na 9. listopadu 2012

Svého ducha kladu do tvých rukou, vykoupils mě, Hospodine, Bože věrný.
Ž 31,6


Všechno je vaše, vy jste Kristovi a Kristus Boží.
1K 3,22-23 B21


Všecko je vaše, když jste Kristovi. Spasení, vítězství, uzdravení, požehnání - to všecko je moje, když jsem jeho. Bez něho jsem troska, zrnko písku, looser, otrok. Ale v něm jsem syn, dědic, šampión! Bible je plná inspirujících příběhů vítězů. Jsem jimi motivován i fascinován. Jedno se v nich však opakuje: stali se velkými v Bohu. Abraham se stal otcem národa vírou. David porazil Goliáše v Boží síle. Pavel zaplavil mapu tehdejšího světa sbory mocí Ducha. Bůh s oblibou bere do rukou obyčejného člověka, aby s ním dělal neobyčejné věci. A pak už nic není nemožné! Všecko je naše, když jsme v něm, patříme mu, když jsme v jeho ruce!

Mt 26,20-25 * 2K 10,12-18

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.