Sobota 9. listopadu

Kdo změřil Hospodinova ducha a byl mu rádcem a vedl ho k poznání?
Iz 40,13


Jsme-li tedy Božími dětmi, nemůžeme si myslet, že božstvo se podobá něčemu, co bylo vyrobeno ze zlata, stříbra nebo z kamene lidskou zručností a důmyslem.
Sk 17,29


Ne nadarmo je Izajáš nazván evangelistou Starého zákona. Zvěstuje dobrou zprávu, potěšení Božímu lidu. Hospodin přichází změnit úděl Sijónu. A prorok zvěstuje, že Hospodin je Bůh. Není jako bohové jiných národů, vytvoření podle lidských představ. On je Stvořitel. On si povolal svůj lid, o který se stará jako dobrý pastýř. Nikdo mu neradí, nikdo se mu nevyrovná. Takový je náš Bůh, který se v Ježíši Kristu stal naším Zachráncem a Pánem. Takového máme pastýře, který nás skrze svého Ducha svatého vede, napomíná a posiluje. Proto se nemusíme bát ani života, ani smrti. Jen mu musíme důvěřovat a každý den připravovat své srdce, aby v něm měl místo ten, kdo je skutečný Pán.
Pane, děkujeme ti za tvého Ducha. Dej, ať jsme každý den otevřeni pro jeho působení, ať v nás roste jeho dobré ovoce.

Př 3,1-8 * Tob 14,1-15 nebo Jb 42,10-17

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.