Čtvrtek 8. listopadu

Dotaž se ještě dnes na slovo Hospodinovo.
2Pa 18,4


Ty však setrvávej v tom, čemu ses naučil a o čem jsi přesvědčen.
2Tm 3,14


Jedna žena mi kdysi v nemocnici vyprávěla, jak v její rodině babička otevírala Bibli a četla pro celou rodinu. Otevírala Písmo a četla otevřenou pasáž, pak o tom slově přemýšleli a modlili se. Členové rodiny to respektovali a vnímali, vnučka na to po létech dokonce s obdivem vzpomínala. Někdy čekáme na Boží slovo do naší situace, někdy potřebujeme Boží ujištění opakovaně. Jeden z nejsilnějších králů Judska, Jóšafat, vyslovuje tuto větu a adresuje ji izraelskému králi Achabovi. Prorok Míkajáš říká slovo, které mu dává Hospodin. Slovo Hospodinovo není vždy příjemné, líbivé, není podle naší vůle. Jsme otevřeni pro Boží slovo do naší situace a do našich plánů i dnes?
Hospodine, děkujeme za tvé slovo i v těžkých časech. Děkujeme, že svým slovem působíš.

Mt 21,12–17(23–27) * Zj 20,1–6

Čtení na 8. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.