Středa 9. listopadu

Když vykonáváš své soudy na zemi, obyvatelé světa se učí spravedlnosti.
Iz 26,9


A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno Věrný a Pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě.
Zj 19,11


Mají-li být soud a spravedlnost skutečně soudem a spravedlností, pak zde nemohou být jenom pro některé. Spravedlnost tu nemůže být jenom pro vážené a ctěné, ta musí být vždycky pro všechny, nebo není dřív či později pro nikoho. To je jasná škola spravedlnosti. To je zřetelná zpráva o laciném moralizování nejen pro vrchnost, nejen pro společnost. To je jasná zpráva i pro církev, která by také měla svědčit a sloužit všem, obzvláště těm, kteří to nejvíc potřebují. V Bibli se totiž hledá spravedlnost, nikoli jen viník. Teprve láska vede ke spravedlnosti, a to paradoxně právě v okamžiku, kdy je ochotna kvůli životu druhých se nároku na spravedlnost pro sebe vzdát. Je to láska, která se pro milovaného obětuje a raději trpí újmu. Nepřipadá vám to nějak povědomé?
Díky za tvou darovanou spravedlnost.

Žd 13,1-9b * 2K 11,16-33

Čtení na 9. listopadu v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.