Pátek 15. března

Uplatňujte právo a spravedlnost, vysvobozujte oloupeného z rukou utiskovatele, netýrejte bezdomovce, sirotka a vdovu, nedopouštějte se násilí.
Jr 22,3


Žijte proto jako děti světla - ovocem světla je vždy dobrota, spravedlnost a pravda.
Ef 5,9


Spravedlnost se často vypodobňuje jako dáma se zakrytýma očima. Má se tak naznačit, že jedná a soudí nestranně, padni komu padni. To je ale ta spravedlnost lidská, nikoli spravedlnost Boží. Spravedlnost lidská dokáže být někdy velmi krutá, dokáže v člověku zlomit vůli a proměnit ho v trosku. Spravedlnost Boží se také nevyhýbá trestům, ale nikdy na člověka nenaloží více, než unese. Chraňme se proto toho, abychom byli samozvanými Božími soudci a ve svých bližních dolamovali to, co Hospodin sám pouze ohnul k zemi. Raději se učme milosrdenství a odpuštění.
Pane, tak často se stavíme do role soudců svých bližních. Dej nám pokoru, abychom se jednou nemuseli zodpovídat před tvým soudem z tvrdosti srdce.

Žd 2,11-18 * 1S 12,6-25

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.