Úterý 15. března

Jako bdí orel nad svým hnízdem a nad svými mláďaty se vznáší, svá křídla rozprostírá, své mládě bere a na své peruti je nosí, tak Hospodin sám ho vedl.
Dt 32,11-12


A pokoj Boží, převyšující každé pomyšlení, bude střežit vaše srdce i mysl v Kristu Ježíši.
Fp 4,7


Toto je poezie. Dnešní heslo je součástí písně. Písně Mojžíšovy. V ní Mojžíš izraelskému lidu před vstupem do zaslíbené země připomíná, jak Boží lid vznikl a jak svou nevěrností všechno pokazil. Dnešní heslo patří do první části. Žasneme nad působivým obrazem z ptačí říše. Boží lid jako mládě orla, zatím bezmocné, ohrožené, neschopné samostatně létat. Hospodin však jako dospělý orel nad svým mládětem bdí, chrání je roztaženými křídly, nese je na svých perutích... Těchto obrazů, kde Boží lid je přímo nazván dítětem, synem Hospodinovým, je v Bibli více. Vedou nás k vděčnosti za to, že Boží lid, že naše církev zde je, a to ne z rozhodnutí mocných, nýbrž proto, že Bůh to chtěl, a že je pod otcovskou ochranou a péčí.
Děkujeme, Pane Bože, za tvou církev, za to, že ji vedeš a chráníš. Prosíme o moudrost Ducha svatého, aby tvůj lid nepropadl lákání jiných pánů.

Jb 19,21-27 * J 17,9-19

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.