Pátek 15. března

Budeš-li mít, Hospodine, na zřeteli nepravosti, kdo obstojí, Panovníku?
Ž 130,3


V něm jsme vykoupeni jeho obětí a naše hříchy jsou nám odpuštěny pro přebohatou milost.
Ef 1,7


Kdosi řekl, že považuje za Boží milost fakt, že jsme jako lidstvo ještě nevyhynuli. Zvlášť když člověk vezme v úvahu, že to je od poloviny 20. století technicky už možné, abychom si pod sebou podřízli větev vlastními prostředky. Souhlasím s tímto názorem. Možná bude něco i na legendě o bezejmenných spravedlivých, žijících někde mezi námi, pro které nám Hospodin dopřává ještě dobu milosti. Ale mám za to, že náš svět ještě trvá především pro toho jednoho Božího Spravedlivého, jehož oběť si budeme za několik dnů opět připomínat.
Pane, uč nás vážit si času tvé milosti a vykupovat ho. Amen.

J 10,17-26 * L 21,29-38

Čtení na 15. března v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.