Čtení na 7. srpna 2011

Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty jsi učinil nebesa i zemi.
2Kr 19,15


Jsi hoden, Pane a Bože náš, přijmout slávu, čest i moc, neboť ty jsi stvořil všechno a tvou vůlí všechno povstalo a jest.
Zj 4,11


Hospodine, ty sám jsi Bůh nade všemi královstvími země. Ty sám jsi učinil nebesa i zemi. Setkala jsem se s křesťany, kteří prosazují ochranu stvoření a myslí tím přírodu. Brání přírodu před zhoubným působením lidí tak silně, že člověka už zřejmě za Boží stvoření nepovažují. Příroda je krásná a je v ní všechno v souladu (opravdu?). Člověk to jen kazí a ve světě vlastně překáží. Ideální by zřejmě bylo, kdyby lidstvo vyhynulo - s výjimkou toho dotyčného a několika stejně smýšlejících. Ale Bůh stvořil nebesa i zemi jako prostředí, kde žijí lidé, které Bůh miluje. Bůh je Bohem právě lidí, dokonce i vládců. A když se dnes, v neděli, scházíme v jeho jménu, chceme ho společně jako Stvořitele a Spasitele uctívat.

J 6,1-15 * Sk 2,41a.42-47 * Ž 119,105-112

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.