Středa 7. srpna

Buď mi skalním příbytkem a budu se tam uchylovat stále. Rozhodls o mé záchraně, tys můj skalní štít, moje pevná tvrz!
Ž 71,3


Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout.
Mt 11,28


Jeden člověk, říkejme mu třeba Enoš, je právě ve velkém nebezpečí. Pronásledován, prchá do hor. Jeho nepřátelé jsou mu v patách a s nimi za ním kráčí smrt. Srdce se mu svírá v hrudi. Má strach. Je sám, kolem jen samé černé stíny a chlad. Chlad, který mrazí, vyčerpává. Mech vydává tiché vzdechy pod jeho nohama. Větvičky praskají. Kamínky křupou. Listí na stromech šelestí, jak si s ním pohrává vítr. Les mu začíná vyprávět starobylý příběh. Nebo to snad promluvil někdo jiný? Enoš slyší vyprávění o tom, jak v pradávných dobách David prchal před Saulem a před jeho vojskem. Ve své úzkosti volal k Bohu. Prosil jej o útočiště, o skalní příbytek. A Bůh jej vyslyšel. Enoš se zastavuje. Najednou již není na lesní cestě sám. Je tam s ním ten, který jej nikdy nenechá samotného. Enoš se na něj může obrátit s prosbou o pomoc, a to s jistotou, že jeho prosba bude vyslyšena.
Pane, prosíme tě, nauč nás u tebe hledat pomoc v našem soužení a útrapách, naplň nám srdce nadějí, že se ještě budeme radovat stejně jako ti, kteří s nadějí vystupovali na tvou horu, uchylovali se ke Skále Izraele. Amen.

J 4,19-26 * 2Kr 5,1-19a

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.