Čtení na 7. srpna 2012

Stvoř mi, Bože, čisté srdce, obnov v mém nitru pevného ducha.
Ž 51,12


Bylo za vás zaplaceno výkupné. Proto svým tělem oslavujte Boha.
1K 6,20


Očisť mi srdce, prosím, a zbav mne pýchy. Vyprosti mne z pout vášně, abych byl jako ty, vždy tichý a kráčel cestou věčnosti. Moje srdce učiň chrámem a kraluj v jeho svatyni. Uč říkat "ano" na vše, co učiníš. Chci být podoben jen tobě v myšlenkách i v činech. Dej mi denně šířit pokoj a vlej mi do srdce vroucnost. Svatý a čistý, toužím kráčet k výšinám. Stvoř mi, Kriste, čisté srdce a ty sám v něm rozlej lásku. - Bratře, sestro, zpívej a chval Boha. Vždyť je každé chvály hoden. Nezapomeň, že tě Ježíš draze vykoupil, smířil s Bohem a dokonce pro tebe získal věčné blaho. Nechť tedy zní chvalozpěv jeho vyvoleného a ovoce rtů nechť oslavuje Boha a přináší požehnání všem lidem kolem tebe. Sláva Bohu na výsostech.

Ez 3,16-21 * Mk 6,45-56

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.