Pátek 7. srpna

Hospodin znovu potěší Sijón.
Za 1,17


On nás vysvobodil ze samého náručí smrti, a ještě vysvobodí; v něho jsme složili svou naději.
2K 1,10


Jméno proroka Zacharjáše, jenž se narodil v Babylónu a pocházel z kněžského rodu, znamená v hebrejštině „Hospodin se rozpomenul“. Na toto jeho jméno navazuje i dnešní citát: rozpomenul se a znovu potěší Sijón. Prorok viděl smutnou přítomnost, a tak chtěl potěšit Judejce žijící ve špatných poměrech, povzbudit je k dostavění chrámu a posílit v naději, že slibovaná doba spásy je blízko. Jeho pohled směřoval k veliké budoucnosti Izraele i národů. Kéž i já, žijící dnes ve smutné přítomnosti, v době, jíž je Bůh lhostejný, věřím, že Hospodin na mne stále shlíží a neopustí mne a že mne spolu s mnoha sestrami a bratry čeká velká budoucnost skrze něho a s ním a v něm.
Bože, věřím, že ty mne neopustíš a vždy mne potěšíš, i kdybych byl černým mravencem na černém kameni a v černé noci.

1P 3,8–17 * Mk 5,21–34

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.