Středa 7. srpna

A ty, Betléme efratský, ačkoli jsi nejmenší mezi judskými rody, z tebe mi vzejde ten, jenž bude vládcem v Izraeli, jehož původ je odpradávna, ode dnů věčných.
Mi 5,1


Neurozené v očích světa a opovržené Bůh vyvolil, ano, vyvolil to, co není, aby to, co jest, obrátil v nic.
1K 1,28


Micheáš přesně předpověděl Kristovo rodiště, stovky let předtím, než se Ježíš narodil. Je to jeden z mnoha důkazů, že Bible mluví pravdu. Na světě máme mnoho měst, která známe jako místa narození významných lidí. Betlém není rodištěm významného člověka, Betlém je rodištěm Boha, Mesiáše, Spasitele všech, kdo v něho uvěří. Betlém je město známé mnoha lidem ve spojitosti s Vánocemi, Marií, Josefem, jesličkami, pastýři a v neposlední řadě s malým Ježíškem. Pán Ježíš však nezůstal navždy malým dítětem, stal se největším zachráncem světa. Radujeme se, že může být i naším osobním Spasitelem.
Chválím tě, Bože, že jsi poslal na svět Pána Ježíše, děkuji za jeho spasitelné dílo. Prosíme za ty, kteří ho znají pouze jako malého Ježíška, dej jim poznat Ježíše narozeného v Betlémě jako Spasitele jejich života.

Sk 10,21-36 * Mt 8,18-22a

Čtení na 7. srpna v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.