Čtení na 22. září 2011

Chválím slovo Hospodinovo.
Ž 56,11


Svěřený poklad chraň mocí Ducha svatého, který v nás přebývá.
2Tm 1,14


Chválím Boží slovo, říká žalmista. "Bez ohledu na to, co vidím na vlastní oči" a co prožívám, chválím svého nebeského Otce i Slovo, které mi dal. A tak se i já chci hned ráno sklonit a chválit téhož Boha, jeho Slovo, jeho Syna i Ducha, kterého nám dal jako závdavek, abychom zachovávali to dobré, co nám bylo svěřeno. Možná se ti to zdá těžké, možná si myslíš, že to nezvládáš. Máš přece dar Ducha, který v tvém srdci přebývá, radí ti, utěšuje tě, posilňuje, vyučuje, možná i kárá nebo zastavuje, abys i dnes splnil, čím tě Bůh pověřil. Nechť nám v tom společně Pán pomáhá!

Sk 4,32-37 * Mt 16,13-20

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.