Neděle 22. září, 14. neděle po Trojici

Veď mě cestou své pravdy a vyučuj mě.
Ž 25,5


Váš učitel je jeden, Kristus.
Mt 23,10


„Co je pravda?“ ptal se pochybovačně Pilát. A musíme se tak ptát i my, často to totiž vůbec není jasné. Někdy mám pocit, že na tuhle otázku dostáváme čím dál tím více odpovědí. Existuje vůbec jedna věčně platná Pravda? A záleží na tom? Co mi to přinese, když budu hledat Pravdu, jak k tomu nabádal Jan Hus? Jisté je, že si tím člověk pořádně zkomplikuje život: cesta Boží Pravdy je hrbolatá a nebezpečná. Toho, kdo se jí drží, někdy dovede do vězení, na hranici nebo na kříž. Ale jsou to právě ti, kdo z cesty Pravdy neuhnuli, kteří nakonec rozčeřili zatuchlý močál kolem sebe a přinesli tím mnoha lidem svobodu a naději. Díky těmto lidem se můžeme spolehnout, že i když tomu zrovna nic nenasvědčuje, tak Pravda Páně vítězí.
Bože, dej, ať ve světě plném různých pravd vidím tvou Pravdu a držím se jí.

L 17,11-19 * Ř 8,14-17 * Ž 78,56-72

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.