Sobota 22. září

Bůh je věrný a bez podlosti, je spravedlivý a přímý.
Dt 32,4


A toto je zvěst, kterou jsme od něho slyšeli a vám ji oznamujeme: že Bůh je světlo a není v něm nejmenší tmy.
1J 1,5


Dnešní heslo je vzato z Mojžíšovy písně. Mojžíš bilancuje cestu Izraele. Lid dorazil na dohled Zaslíbené země. Za sebou má cestu pouští. Mnohokrát selhal, ale Bůh ho neopustil a neskoncoval s ním. I když pro to měl spoustu „rozumných důvodů“. Na Boha, který vyvedl svůj lid z Egypta, je spolehnutí. On dodržuje smlouvu. Jedná otevřeně. Ve všech krizích a zmatcích se o něho můžeme opřít. Totéž můžeme dosvědčit i my. Mnohokrát jsme sice ve svém zápase víry selhali, ale Bůh, Otec Ježíše Krista, nás neopustil. Naopak, podržel nás. Je to Bůh, který jedná na rovinu – a s láskou. Drží nás a věříme, že nás podrží ve všem.
Bože, neopouštíš nás a všechno neseš s námi. Věříme, že naši víru ochráníš ve všech zkouškách. Děkujeme.

Ř 4,18–25 * Kaz 12,1–14

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.