Čtvrtek 22. září

Hospodine, kdo je jako ty? Jsi nepřemožitelný, Hospodine, a tvá věrnost tě provází všudy.
Ž 89,9


Prosím, aby vám Bůh našeho Pána Ježíše Krista, Otec slávy, dal ducha moudrosti a zjevení, abyste ho poznali.
Ef 1,17


Jako malí chlapci jsme si často hráli na vojáky. Každý klacek byl pro nás puškou, a kdo ji vlastnil, křičel na ostatní: „Jsem nepřemožitelný! Jsem nejsilnější!“ To trvalo do té doby, než se objevil někdo silnější.
.Věříme Pánu Bohu, který je nepřemožitelný. Přišel ve svém Synu na naši zem a zvítězil nad smrtí, nad každým pokušením. Ježíšův hrob je prázdný. Osobní důvěra ke Kristu je zárukou skutečné jistoty, která má dosah až do věčnosti. Nový počátek v našich životech založený na Boží milosti nám otevírá nový pohled na život zde na zemi, na lidi kolem nás i na novou budoucnost v Božím království. Pán Bůh je nejen Vítěz, on je také věrný. Věrný ve svém slovu, věrný v zájmu o každého člověka. Radujme se z toho i dnes!
Věrný jsi, Bože, protože jsi nás povolal do společenství se svým Synem.

1Pa 29,9–18 * 2Pa 28,16–27; Sir 18,1–14

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.