Čtení na 22. září 2015

Přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší?
Iz 58,7


Byl jsem na cestách, a ujali jste se mne, byl jsem nahý, a oblékli jste mě, byl jsem nemocen, a navštívili jste mě.
Mt 25,35-36


Prorok promlouvá do řad vyvoleného lidu. I když nebyli navzájem příbuznými, šlo o Boží lid. Tam je potřeba projevovat soucit a milosrdenství. Podobně to platí i pro křesťany. Buďme citliví k projevům milosrdenství mezi sebou navzájem. Pokud vztáhneme prorokův požadavek i na pohany, doporučuji dát si čas a hovořit o konkrétním případě s Bohem. Je dost lidí, kterým vyhovuje život bez přístřeší a jen rádi zneužívají křesťany, a to i skrze lži. Nesnažme se být milosrdnější než Bůh. Ježíš nás učí, že bez vůle Otce neučinil nic. I my můžeme konat jen to, k čemu nás Pán povolal.
Pane Ježíši, daruj mi schopnost rozpoznat, koho jsi mi poslal do cesty, abych mu projevil tvou lásku, a pak mi pomoz tě poslechnout.

Sk 21,8-14 * Mt 19,16-26

Čtení na 22. září v předchozích letech

2011 2012 2013 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 - Dnes
Dennicteni.cz – Úvahy nad Hesly Jednoty bratrské
Jednotlivé texty jsou zamyšlením různých autorů z církví podílejících se na společném vydávání publikace Denní čtení.
Černotiskové vydání nebo e-knihu můžete zakoupit na www.usvit.cz.
Vydání ve zvětšeném písmu pro zrakově postižené připravuje Středisko pro zrakově postižené szp.diakonie.cz
Zveřejňování textů na webových stránkách je povoleno, prosíme v takovém případě pouze o informaci na info{ @ }dennicteni.cz. Děkujeme
Stručnou dokumentaci k REST API, naleznete zde.